top of page
delivery naamika_edited_edited.jpg

מהרוח לחומר

הקולקציה

אנרגיית כדור הארץ האלוהית

מתכות מהעת העתיקה & אלכימיה - זהב וכסף ידועים מזמן בכוחותיהם הרוחניים. לא רק שהם קדושים מטבעם, הם מוליכים של חשמל -  הושמשו משכבר הימים כדי למשוך שפע, לרתום כוח , להגן על שדה האנרגיה יחד עם תמיכה בריפוי נפשי ופיזי ויצירת תרופות.  

מיכל אגוזי צלמת0975.jpeg
bottom of page